Bu yazıda genel olarak 3D lazer tarama ve uygulamalarda kullanılan temel terminoloji hakkında temel bazı noktalardan bahsedeceğiz.

Kavramlar:

Lazer Tarayıcı (Laser Scanner): Objelerden yansıyan ışınları kaydedip nokta bulutu verisine dönüştüren araçlar. En yaygın 3D lazer tarama yöntemidir.
Nokta Bulutu (Point Cloud): Aktif ya da pasif bir sistem tarafından objelerden yansıyan ışınların kaydedilmesi ile oluşturulmuş, yansıyan ışına ait X-Y-Z koordinatlarının yanı sıra farklı bilgilerde barındırabilen yoğun veri kümesidir.
Registration (Kayıt): Bağımsız nokta bulutlarının aynı küme altında toplanması için yapılan matematiksel işlemlerin tümüne verile kayıt işlemidir.
Noise (Kirlilik – Gürültü): Gerçek dünyadan sanallaştırma yaparken meydana gelen sinyal bozulmaları ya da istenmeyen ölçüm verileridir.
Renklendirme (Colorization): Nokta bulutu verisindeki her bir noktaya dahili ya da harici bir kaynaktan alınan RGB değerleri atanması işlemi.
Lidar (Laser Imaging Detection and Ranging):  Aktif bir sensor tarafından sensör tarafından üretilen ışınların objelerden yansımalarını kaydeden sistemlerin genel adıdır. Cihazlar kullanım amaçlarına uygun olarak farklı ışınımlar kullanabilir.

3D Lazer Tarama Teknolojisi ile taranan Rushmore Ulusal Anıtı

Photo credit Cyark

3D lazer tarama, genel olarak objelerin üç boyutlu olarak sanal ortama aktarılma sürecidir. Bu işlem sürecinde amaçlar doğrultusunda çok farklı araçlar ve yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

Yersel Lazer Tarayıcı: Bir operatör tarafından taşınan ve genellikle tripod üzerine kurularak çalışan bir ölçüm sistemidir.

Hava Lidarı: Algılayıcı sistemin uçak,helikopter ya da insansız hava araçları (drone) üzerine monte edilmesi ile çalışan sistemlerdir.

Mobil Tarama Sistemleri: Tarayıcı sistemin kara ya da denizde hareket kabiliyetine sahip bir araca monte edilmiş sistemlerdir.

Diğer Tarama Sistemleri

El tarayıcıları: Lazer ya da ışık yansıması temelli çalışan ve çok dar alanlarda bile kullanılabilen küçük tarama sistemleridir.

Yüksek Hassasiyetli Sistemler: Veri kaydetme yoğunluğundan çok hassasiyet ve doğruluk odaklı çalışan cihazlardır.

Aktif Işık Kaynaklı Sistemler: Genellikle sabit bir ışık kaynağı ile objeleri döndürerek üç boyutlu yüzeyler oluşturan sistemlerdir.

Su altı tarama Sistemleri: Işığın fiziksel ortam değişikliği nedeniyle kırınım yaşadığı su içerisinde farklı teknolojilerden yararlanarak üç boyutlu veri toplayan komplike sistemlerdir.

Yer Altı Tarama Sistemleri: Yer altı radarı (GPR) olarak adlandırılan bu sistemler çoğunlukla belli frekanslarda mikro dalgalar kullanarak toprak ve obje farklılıklarını tespit edebilir. 3d lazer tarama sistemlerinden farklı olarak, veriler 2 boyutlu olarak kaydedilir.

BlogLazer Tarama

3b lazer tarama3d lazer tarama3d ölçümlaser scanninglazer ölçümölazer rölövelazer taramalazer tarayıcımimari ölçümnokta bulutupoint cloud

Comments are disabled.

Mergen Proje

Adres: Sahkulu Mah, Serdar-i Ekrem Cad. No:15/A Galata
Beyoglu / ISTANBUL

Tel : 0850 215 06 99      Email: info@mergen3d.com