Arkeolojik çalışmalar arasında, en önemli bölümlerden biri de belgeleme çalışmalarıdır. Henüz yüzey araştırmaları ile başlanarak, kazı ve farklı keşif çalışmalarının belgelenmesi sadece mevcut çalışma alanı için değil, uzun vadede bölgede yapılacak çalışmalara ışık tutacak farklı analizler yapılmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca mevcut kazı alanlarında belli bir süre için uygulanacak olan koruma ve saklama işlemleri esnasında, eserlerin ve yapılar üzerinde çalışmaya imkan tanımaktadır.

 

Arkeolojide lazer tarama teknikleri
Arkeolojide 3d lazer tarama ve belgeleme teknikleri : credit projectsabroad

En yaygın kullanılan belgeleme yöntemleri arasında kroki çizimi, röper alımı ve fotoğraflama bulunmaktadır. Ancak bu yöntemleri uygulamak için sahada fazladan insan gücüne ihtiyaç duyulduğu gibi hassasiyet doğruluk konusunda da çelişkili durumlar yaşanmaktadır.
Bu nedenle ören yerleri ve arkeolojik alanların belgelenmesinde yüksek teknolojiden yararlanmak artık bir gereklilik haline gelmiştir.
Özellikle küresel konumlama sistemine bağlı (GPS) elektro optik ölçme sistemleri günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır.
Bu sistemler arasında son teknoloji ve metodolojiye uygun olanı ise 3D lazer tarama sistemleridir.

3D Lazer Tarama Verisi         Credit : dunuby

Arkeolojik Belgelemede 3D Lazer Tarama ve Nokta Bulutu Hizmetlerimiz

Tarihi eserlerin belgelenmesinde lazer tarama sistemlerini kullanmanın bir çok avantajı vardır. Sahada çalışan insan gücünü daha verimli kullanmak, saha çalışmalarına fiziksel katılım sağlayamayan uzmanların sanal olarak bölgeye erişimini sağlamak ve belirli aralıklarla yapılan belgeleme faaliyetlerinin yüksek hassasiyet ve görsellikle ifade edilmesi bu avantajların başlıcaları sayılabilir.

Özellikle restorasyon ve koruma amaçlı çalışmalarda eserlerin şekil ve konumlarının milimetre hassasiyetinde kaydedilmesi önem taşımaktadır. Doğal ve yapay tahribatlar yaşanması durumunda dijital kaynaklar sayesinde aslına uygun olarak yenilemeler yapmak mümkün olmaktadır.

Deprem, sel ve diğer doğal afetler sonucu yıkıma uğraşmış alanların üç boyutlu olarak modellenerek farklı analizlerle kullanılması, yetkili merci ve vatandaşlara sanal gerçeklik ortamlarında sunulması ile anlaşılabilirlik arttırılabilir hem de fiziksel engeller ortadan kaldırılarak bu eserlerin önemi daha geniş kitlelere açıklanabilir.

Arkeolojik alanlarda size yardımcı olabileceğimiz 3D dijital dokümantasyon hizmetlerimiz için bize ulaşmanız yeterli. 

3D lazer tarama ile arkeolojik belgelemenin bazı faydaları

  • Yüksek hassasiyetli ölçüm
  • Sahada çok daha az insan gücü gereksinimi
  • Doğal ve yapay etkilerin uzun vadede izlenmesi
  • Farklı uzmanlara uzaktan erişebilme imkanı sunması
  • 3D Modelleme ve rölöve imkanı
  • Deformasyon analizleri
  • Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

Comments are disabled.